timeless I functional I family
bright I fresh I elegant
rustic I traditional I charm
polished I eclectic I bold
transitional I vintage I inviting
contemporary I updated I charm